sản xuất điện thoại

Cập nhập tin tức sản xuất điện thoại

Việt Nam đã trở thành cứ điểm sản xuất điện thoại lớn nhất của Samsung

Trong bối cảnh dịch Covid-19, xuất khẩu nhóm hàng điện thoại và linh kiện vẫn tăng do nhu cầu tiêu dùng gia tăng vì đây là nhóm hàng phục vụ thông tin liên lạc cũng như phương tiện làm việc khi các nước thực hiện chính sách giãn cách xã hội.

Đang cập nhật dữ liệu !