Sao Khuê 2015

Cập nhập tin tức Sao Khuê 2015

Sao Khuê 2015: Vinh danh 67 sản phẩm, dịch vụ CNTT

Tổng cộng đã có 52 sản phẩm phần mềm và 15 dịch vụ CNTT xuất sắc nhất được vinh danh Sao Khuê 2015, tuy nhiên, chỉ có duy nhất sản phẩm Vé - Ví Điện Tử cho Vận tải công cộng của MK Smart được xếp hạng 5 sao.

Đang cập nhật dữ liệu !