sập nguồn

Cập nhập tin tức sập nguồn

Apple thừa nhận sự cố iPhone 6s nghiêm trọng hơn dự tính

Trên trang web dành cho thị trường Trung Quốc, Apple lần đầu tiên lên tiếng thừa nhận, vấn đề tắt nguồn đột ngột của iPhone 6s thực tế nghiêm trọng hơn so với đánh giá ban đầu của hãng. 

Đang cập nhật dữ liệu !