Sato Connect Gate

Cập nhập tin tức Sato Connect Gate

FPT đầu tư nhà máy sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Mới đây, FPT Retail, Pharma Foods International và Sato Connect Gate đã chính thức ký kết hợp tác đầu tư nhà máy sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại Việt Nam.

Đang cập nhật dữ liệu !