SCIC

Cập nhập tin tức SCIC

Nhà nước sẽ thoái hết vốn tại FPT, FPT Telecom

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) chọn thời gian thích hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc thoái hết vốn nhà nước tại 10 doanh nghiệp lớn. 

Đang cập nhật dữ liệu !