Sendo Farm

Cập nhập tin tức Sendo Farm

Đưa nông sản đến tận hàng chục triệu người dùng qua chợ số

Sendo Farm sẽ góp phần đưa nông sản của bà con nông dân đến với đông đảo người mua, góp phần giải quyết nạn "được mùa mất giá, được giá mất mùa".

Đang cập nhật dữ liệu !