sensor

Cập nhập tin tức sensor

Cảm biến máy ảnh cháy rụi khi chụp mặt trời

Một nhiếp ảnh gia ở Mỹ đã dùng một chiếc DSLR chụp nhật thực mà không dùng kính giảm sáng để cho mọi người thấy cảm biến bị cháy rụi trông ra sao.

Đang cập nhật dữ liệu !