Seraph of the End: Bloody Blades

Cập nhập tin tức Seraph of the End: Bloody Blades

Seraph of the End: Bloody Blades - Cuộc chiến diệt trừ ma cà rồng

Seraph of the End: Bloody Blades là game mobile đề tài ma cà rồng do hãng Bandai Namco đến từ Nhật Bản sản xuất dựa trên bộ Anime nổi tiếng cùng tên.

Đang cập nhật dữ liệu !