sổ sức khoẻ điện tử

Cập nhập tin tức sổ sức khoẻ điện tử

Người Sài Gòn in chứng nhận tiêm chủng lên thẻ nhựa

Một số dịch vụ in mã QR tiêm chủng lên thẻ nhựa bắt đầu được cung cấp tại TP.HCM.  

Đang cập nhật dữ liệu !