sở

Cập nhập tin tức sở

"Quảng Ninh thuộc tốp đầu về ứng dụng CNTT trong CCHC"

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm ghi nhận Sở TT&TT Quảng Ninh là một trong những đơn vị đi đầu, chủ động, mạnh dạn, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ, đặc biệt là việc ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính.

Đang cập nhật dữ liệu !