social listening

Cập nhập tin tức social listening

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để minh bạch hoá dữ liệu khi lắng nghe mạng xã hội

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp các công cụ lắng nghe mạng xã hội thu thập dữ liệu hiệu quả hơn, báo cáo trở nên minh bạch hơn.

Đang cập nhật dữ liệu !