Solve for Tomorrow

Cập nhập tin tức Solve for Tomorrow

Khám phá chuỗi tập huấn thiết thực tại cuộc thi Solve for Tomorrow 2021

Chuỗi tập huấn online 10 buổi diễn ra thu hút, hấp dẫn, hiệu quả với sự tham gia của đội ngũ giảng viên uy tín cùng giáo viên, học sinh từ 40 đội xuất sắc có mặt tại vòng Phát triển sản phẩm của cuộc thi Solve for Tomorrow 2021. 

Đang cập nhật dữ liệu !