Sơn La chuẩn hóa cập nhật dữ liệu Trung tâm điều hành đô thị thông minh

Ở Sơn La, các sở, ban, ngành sẽ thực hiện nghiêm túc việc cập nhật dữ liệu lên IOC, trước 17h00 hàng ngày chịu trách nhiệm toàn diện về độ chính xác số liệu cung cấp lên IOC.

Ngày 6/12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Công văn số 4747/UBND-KGVX về việc thực hiện việc chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật dữ liệu hàng ngày trên Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh với phương châm dữ liệu luôn phải đảm bảo "Đúng - Đủ - Sạch - Sinh - Sống".

Theo đó về yêu cầu nhập dữ liệu lên trung tâm IOC của tỉnh, các sở, ban, ngành cần phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, giao công chức có chuyên môn để thực hiện nghiêm túc việc cập nhật dữ liệu lên IOC, trước 17h00 hàng ngày chịu trách nhiệm toàn diện về độ chính xác số liệu cung cấp lên IOC.

Về khai thác và kiểm soát nhập dữ liệu trên IOC, các sở, cơ quan đơn vị được giao nhiệm vụ cần tổng hợp báo cáo hoặc báo cáo nhanh thống nhất lấy nguồn dữ liệu tại IOC, trường hợp lấy nguồn dữ liệu mà khác với dữ liệu IOC thì coi nguồn dữ liệu không có độ tin cậy và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về số liệu của cơ quan, đơn vị mình cung cấp khác với dữ liệu IOC.

Ảnh minh họa: H.A.H.

Văn phòng UBND tỉnh được giao phân công lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban, đơn vị trực thuộc trước 18h00 hàng ngày kiểm tra, tổng hợp báo cáo về tình hình cập nhật dữ liệu lên IOC của tỉnh với UBND tỉnh về nội dung cập nhật số liệu để làm cơ sở nhắc việc bình xét thi đua khen thưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cũng giao Sở TT&TT chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan xây dựng Quyết định của UBND tỉnh quy định về cung cấp dữ liệu, khai thác dữ liệu và chế tài xử lý các vi phạm; dự thảo văn bản xong trước ngày 20/12/2022.

Ngoài ra, Sở TT&TT xây dựng bản tin hàng tháng về chuyển đổi số của tỉnh, thông báo kết quả lên IOC chi tiết kết quả chuyển đổi số đến các đơn vị và UBND huyện, thành phố. Nội dung bản tin được đăng tải trên IOC của tỉnh trước ngày 5 hàng tháng, bắt đầu kể từ tháng 1/2023 trở đi.

Anh Hào

VNPT thúc đẩy nhiều địa phương chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh

UBND TP.HCM đánh giá cao việc VNPT đã đồng hành xây dựng khung công nghệ và hoàn thiện đề án xây dựng đưa thành phố trở thành đô thị thông minh, để Thành phố chuyển đổi số nhiều lĩnh vực quan trọng.

Thành phố thông minh là một phần của công cuộc chuyển đổi số

Smart City là một phần của công cuộc chuyển đổi số, mang những đặc điểm phát triển của lĩnh vực chuyển đổi số nói chung

Trọng tâm của thành phố thông minh là công dân số

Công dân số sẽ là trọng tâm của thành phố thông minh và các dữ liệu sẽ được sử dụng để thiết kế dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người dân.

Thành phố thông minh là tổng hợp của những không gian thông minh

Đại diện Qualcomm nhận định thành phố thông minh là tổng hợp của những không gian thông minh, như nhà máy thông minh, giáo dục thông minh, y tế thông minh...

Không có ranh giới công nghệ khi xây dựng thành phố thông minh

Đây là nhận định của các chuyên gia công nghệ tại một sự kiện bàn về thành phố thông minh vừa được tổ chức tại TP.HCM vừa qua.

Thành phố thông minh tạo ra việc làm cho công dân

Xét về mặt logic, sự ra đời của thành phố thông minh phải giải quyết các vấn đề xã hội là tạo ra việc làm cho công dân thay vì xóa bỏ

Quy hoạch, thiết kế là trọng điểm để xây dựng đô thị thông minh

Một trong những trọng điểm của quá trình xây dựng thành phố thông minh là quy hoạch, thiết kế.

Kết nối Trung tâm điều hành thông minh Thái Nguyên với các hệ thống dùng chung của tỉnh

Để phục vụ công tác quản lý và chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, Thái Nguyên đã kết nối Trung tâm Điều hành thông minh với các hệ thống thông tin dùng chung trên địa bàn tỉnh.

IoT là một trong những tiêu chí quan trọng của đô thị thông minh

Theo các chuyên gia, tiêu chí không thể thiếu đối với đô thị thông minh chính là sử dụng kết hợp IoT, giải pháp phần mềm, giao diện người dùng và mạng truyền thông.

Triển khai Trung tâm điều hành đô thị thông minh Bình Thuận sau IOC Phan Thiết

Sở TT&TT tỉnh Bình Thuận được yêu cầu đúc kết kinh nghiệm từ Trung tâm IOC Phan Thiết giai đoạn 1, khẩn trương triển khai xây dựng Trung tâm IOC của tỉnh.

Đang cập nhật dữ liệu !