sông Mekong

Cập nhập tin tức sông Mekong

"Quái thú" sông Mekong được bảo vệ thế nào?

Các nhà khoa học đã sử dụng phương pháp kỹ thuật mới để theo dõi và bảo vệ loài cá cực kỳ quý hiếm.

Đang cập nhật dữ liệu !