Spectacles

Cập nhập tin tức Spectacles

Snap ra mắt chiếc kính thông minh Spectacles thế hệ hai, hãy cùng xem những điểm khác biệt

Phiên bản thế hệ hai này hứa hẹn hơn với nhiều cải tiến mà người dùng mong đợi.

Đang cập nhật dữ liệu !