Spider-Man: Into The Spider-Verse: LEGO

Cập nhập tin tức Spider-Man: Into The Spider-Verse: LEGO

Xem 'Spider-Man: Into the Spider-Verse' được tái hiện cực kỳ độc đáo dưới dạng khối vuông LEGO

Từ cách cảnh hành động đến lồng tiếng, âm nhạc đều rất tuyệt vời trong bản LEGO này.

Đang cập nhật dữ liệu !