Steam Summer Sale 2017

Cập nhập tin tức Steam Summer Sale 2017

Tôi đã mất hơn 1 triệu đồng mua game dù trước nay toàn chơi crack như thế đấy

Steam Summer Sale mới đi hết có một nửa chặng đường, mà tôi đã thấy thẻ ngân hàng giảm hơn triệu Đồng vì mua game

Đang cập nhật dữ liệu !