Surface Neo

Cập nhập tin tức Surface Neo

Sản phẩm bị Microsoft lãng quên

Dù được giới thiệu từ năm 2019, đến nay laptop màn hình kép của Microsoft vẫn chưa có cơ hội xuất hiện trước công chúng.

Đang cập nhật dữ liệu !