sửu nhi trong game

Cập nhập tin tức sửu nhi trong game

Cười vỡ bụng với những "ân oán giang hồ" của sửu nhi

Cãi cùn? Sửu nhi! Lăng mạ người khác? Là sửu nhi! Thích solo thể hiện? Cũng là sửu nhi luôn!

Đang cập nhật dữ liệu !