Tài khoản trả Sau

Cập nhập tin tức Tài khoản trả Sau

ZaloPay hợp tác với CIMB Việt Nam ra mắt sản phẩm tài khoản trả sau

Sản phẩm Tài khoản trả Sau của Ngân hàng CIMB Việt Nam trên nền tảng ZaloPay được xem là nguồn tiền dự phòng an toàn và tiện lợi mỗi tháng, giúp người dùng có thêm giải pháp chi tiêu khi cần chi trả hóa đơn và tiện ích ngay trên ZaloPay.

Đang cập nhật dữ liệu !