tài nguyên số

Cập nhập tin tức tài nguyên số

Chuyển đổi IPv6 - tài nguyên phát triển hạ tầng số ở Việt Nam

Triển khai chuyển đổi Internet thế hệ mới IPv6 sớm, bài bản ở Việt Nam sẽ góp phần khẳng định vị thế quốc gia trong chuyển đổi số, hiện thực hóa sứ mệnh ứng dụng công nghệ cao để phát triển môi trường Internet an toàn, bền vững.

Đang cập nhật dữ liệu !