Tài sản ảo

Cập nhập tin tức Tài sản ảo

Công ty con của Binance đăng ký thành công tại Tây Ban Nha

Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha vừa chấp nhận việc đăng ký cho một công ty con của Binance trở thành nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo tại đất nước này.

Đang cập nhật dữ liệu !