tắm sông

Cập nhập tin tức tắm sông

Những đứa trẻ bắt rắn 'khổng lồ' trên sông

Nhiều người xem sẽ không khỏi kinh hãi cảnh những đứa trẻ tắm trên dòng sông nước đỏ ngầu phù sa và lao vào cuộc săn bắt rắn 'khổng lồ'.

Đang cập nhật dữ liệu !