tấn công huỷ diệt

Cập nhập tin tức tấn công huỷ diệt

Xem robot ra đòn huỷ diệt khiến đối thủ bốc cháy

Hai robot điều khiển từ xa lâm trận với những đòn tấn công huỷ diệt nhau gay cấn đến phút chót.

Đang cập nhật dữ liệu !