Tập đoàn Nokia

Cập nhập tin tức Tập đoàn Nokia

VNPT và Nokia hợp tác về nghiên cứu và phát triển hạ tầng số

Thỏa thuận hợp tác giữa VNPT và Nokia được thực hiện trong bối cảnh VNPT đang tập trung nâng cấp phát triển hạ tầng số nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách trong chuyển đổi số quốc gia tại Việt Nam.

Đang cập nhật dữ liệu !