tập huấn

Cập nhập tin tức tập huấn

Bộ TT&TT tập huấn kỹ năng thông tin cho các tỉnh có đường biên giới với Lào

 Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật và kỹ năng viết bài cho phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên các tỉnh có đường biên giới với Lào tại tỉnh Kon Tum.

Bộ TT&TT tập huấn tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng tại Gia Lai

Sáng 7/7, tại Gia Lai, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị tập huấn về nội dung, kỹ năng biên tập, viết tin, bài tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Tập huấn tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

Ngày 30/6, tại tỉnh Kiên Giang, Bộ TT&TT đã tổ chức hội nghị "Tập huấn về nội dung, kỹ năng biên tập, viết tin, bài tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở khu vực phía Nam năm 2016".

Tập huấn, nâng cao kỹ năng ứng cứu sự cố quốc gia

Sáng nay, 16/12, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCert) đã tổ chức chương trình Tập huấn, đào tạo, cập nhật thông tin, nâng cao kỹ năng cho các đội ứng cứu sự cố.

Đang cập nhật dữ liệu !