tat song

Cập nhập tin tức tat song

Lấy ý kiến việc lùi thời hạn tắt sóng analog 4 TP lớn

Thay vì ngày 1/1/2016 như kế hoạch ban đầu, Cục Tần số sẽ xin ý kiến các thành viên Ban chỉ đạo số hóa Truyền hình VN về mốc mới - 1/3/2016. 

Đang cập nhật dữ liệu !