Team Builder

Cập nhập tin tức Team Builder

[LMHT] Chế độ Team Builder chính thức được công bố

Tập hợp chiến hữu, chọn tướng & vị trí, và QUEUE thôi

Đang cập nhật dữ liệu !