Techmart 2022

Cập nhập tin tức Techmart 2022

Nhiều công nghệ áp dụng chuyển đổi số được giới thiệu tại Techmart 2022

Diễn ra trong hai ngày 27 và 28/10, Techmart Y tế & Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng 2022 thu hút hơn 200 công nghệ và thiết bị chuyển đổi số của 100 doanh nghiệp công nghệ, hiệp hội, văn phòng xúc tiến thương mại.

Đang cập nhật dữ liệu !