TELMIN 15

Cập nhập tin tức TELMIN 15

TELMIN 15 thành công khẳng định vị thế của VN

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh, việc tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng CNTT-VT ASEAN 15 đã thể hiện rõ vai trò, vị thế của Việt Nam, đồng thời là dấu ấn cho thấy công tác quản lý ngành của VN đã hội nhập quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !