Tesla Model 3

Cập nhập tin tức Tesla Model 3

Giám đốc Google tố Tesla tự ý trừ tiền của chủ xe

Giám đốc Quản lý Sản phẩm Google cho biết Tesla tự ý trừ khoản tiền hơn 14.000 USD trong tài khoản của ông mà không yêu cầu xác nhận từ chủ xe.

Đang cập nhật dữ liệu !