thái bình dương

Cập nhập tin tức thái bình dương

Gần 400 triệu người dùng Facebook đều là dân cày game

Với con số chính xác là 378.416.000 người sử dụng Facebook đều hướng tới mục đích chơi game, trong đó 30% là đối tượng người dùng tới từ khu vực Châu Á.

Đang cập nhật dữ liệu !