thảm hại

Cập nhập tin tức thảm hại

Chim Sẻ Đi Nắng liên tục thảm bại sau khi tái xuất

Sự trở lại của Chim Sẻ Đi Nắng đã không được như kỳ vọng của cộng đồng AoE Việt.

Đang cập nhật dữ liệu !