thảm họa hạt nhân

Cập nhập tin tức thảm họa hạt nhân

Tròn 30 năm thảm họa hạt nhân Chernobyl

Ukraina vừa tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thảm họa đối với nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, thảm họa nghiêm trọng nhất trong lịch sử.

Đang cập nhật dữ liệu !