thần kỳ

Cập nhập tin tức thần kỳ

Chiếc mũ giúp tập trung được phát minh năm 1925

Con người thường mất tập trung do âm thanh và các chuyển động xung quanh mình. Từ 1925, một nhà phát minh đã sáng chế ra thiết bị giúp con người hoàn toàn tập trung.

Đang cập nhật dữ liệu !