thánh Áo Mới Cà Mau

Cập nhập tin tức thánh Áo Mới Cà Mau

Thím "Áo Mới Cà Mau' dùng hình ảnh game Half Life trong clip mới

Không những sử dụng thuật 'phân thân' tương tự những MV trước, "Hãy Quên Anh" của Thánh 'Áo mới Cà Mau' lần này đã được cải tiến hơn.

Đang cập nhật dữ liệu !