Thành phố Hà Nội

Cập nhập tin tức Thành phố Hà Nội

Viettel trang bị wifi 4G cho 23 chốt kiểm dịch của Thành phố Hà Nội

Người dân khi qua chốt kiểm dịch của Thành phố Hà Nội sẽ được sử dụng internet wifi miễn phí để khai báo y tế một cách thuận tiện và nhanh chóng.

Đang cập nhật dữ liệu !