thanh toán thẻ

Cập nhập tin tức thanh toán thẻ

Xuất hiện loại siêu thẻ mới, “Mẹ của các loại thẻ tín dụng”

Với chiếc thẻ này, mọi loại thẻ ATM, Visa hay MasterCard trước kia đều trở nên vô nghĩa.

Đang cập nhật dữ liệu !