thay đổi thế giới

Cập nhập tin tức thay đổi thế giới

Không phải Apple, Tesla mới sở hữu công nghệ thay đổi thế giới

Đó là nhận định của Steve Wozniak, một trong những người cùng với Steve Jobs sáng lập nên Apple. 

Đang cập nhật dữ liệu !