The Elder Scrolls: Blades

Cập nhập tin tức The Elder Scrolls: Blades

Siêu phẩm The Elder Scrolls: Blades trên iOS/Android: đồ họa game đẹp, chiến đấu hơi đơn điệu

The Elder Scrolls: Blades sẽ miễn phí trên iOS và Android cuối năm nay.

Đang cập nhật dữ liệu !