• Chia sẻ bài viết Hướng dẫn đổi nguyện vọng xét tuyển Đại học online qua video lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Hướng dẫn đổi nguyện vọng xét tuyển Đại học online qua video

ictnews
Vì chỉ được thay đổi nguyện vọng xét tuyển Đại học một lần nên thí sinh và người nhà thí sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng, đồng thời phải tương đối thành thục các thao tác trên mạng.

Sau khi biết điểm thi THPT quốc gia 2017, thí sinh vẫn có thể thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển Đại học tuỳ theo tình hình thực tế. Theo quy chế tuyển sinh đại học năm nay, thí sinh được thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển một lần duy nhất, hoặc theo phương thức trực tuyến (online) hoặc bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

Thời gian thí sinh có thể thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến là từ 8h ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7/2017, tuy nhiên phương thức điều chỉnh trực tuyến chỉ áp dụng cho thí sinh không tăng thêm số nguyện vọng và không điều chỉnh ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng.

Thí sinh muốn điều chỉnh nguyện vọng tăng so với đăng ký ban đầu hoặc có điều chỉnh ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng phải điều chỉnh bằng phiếu và thực hiện tại điểm tiếp nhận hồ sơ. Thời gian thực hiện điều chỉnh bằng phiếu là từ ngày 15/7 đến 17h ngày 23/7, và có thể điều chỉnh sai sót trong phiếu trước 17h ngày 25/7.

Dù sao phương thức trực tuyến vẫn sẽ hữu ích khi hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh không mất công đi lại trong trường hợp không cần thiết. Tất nhiên vì chỉ được thay đổi một lần nên thí sinh và người nhà thí sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng các thay đổi nguyện vọng, đồng thời phải tương đối thành thục các thao tác trên mạng.

Và cũng vì lý do để thí sinh không lạ lẫm với công cụ thay đổi nguyện vọng xét tuyển Đại học online, từ ngày 9/7 đến 11/7 hệ thống sẽ mở cho các thí sinh thực tập thay đổi nguyện vọng. Sau ngày 11/7 toàn bộ các thay đổi nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống trong suốt thời gian thực tập sẽ được khôi phục lại trạng thái ban đầu.

Theo đó, thí sinh sẽ truy cập vào địa chỉ 203.190.173.60:8080, thực hiện đăng nhập hệ thống bằng số CMND và mật khẩu là 123456a@ để thực tập thay đổi nguyện vọng Đại học online.

Đến thời điểm được đổi nguyện vọng chính thức từ 8h ngày 15/7, thí sinh làm theo các hướng dẫn bằng hình ảnh dưới đây (trước đó hãy tập đổi thành thạo).

Hướng dẫn đổi nguyện vọng 2017 sau kỳ thi THPT quốc gia

Video hướng dẫn đổi nguyện vọng xét tuyển Đại học 2017 online

Hoặc chúng ta có thể xem lại hướng dẫn từng bước cụ thể dưới đây.

Bước 1: Đăng nhập

Sau khi truy cập vào địa chỉ thisinh.thithptquocgia.edu.vn (vào đây), thí sinh đăng nhập hệ thống bằng tên đăng nhập là số CMND và mật khẩu được cấp khi đăng ký dự thi. Trường hợp thí sinh đã thay đổi mật khẩu sau khi được cấp thì dùng mật khẩu đã thay đổi. Nếu thí sinh quên mật khẩu thì đến điểm tiếp nhận hồ sơ để xin cấp lại.

d1-huong-dan-doi-nguyen-vong-2017-thpt-quoc-gia-doi-nguyen-vong-xet-tuyen-dai-hoc-2017-online-doi-nguyen-vong-xet-tuyen-2017-doi-nguyen-vong-dai-hoc-20.jpg

Hướng dẫn đổi nguyện vọng 2017: Sau khi truy cập vào địa chỉ thisinh.thithptquocgia.edu.vn (vào đây), thí sinh đăng nhập hệ thống bằng tên đăng nhập là số CMND và mật khẩu, cùng mã xac nhận dạng captcha.

Bước 2: Vào chức năng Thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

d2-huong-dan-doi-nguyen-vong-2017-thpt-quoc-gia-doi-nguyen-vong-xet-tuyen-dai-hoc-2017-online-doi-nguyen-vong-xet-tuyen-2017-doi-nguyen-vong-dai-hoc-20.jpg

Hướng dẫn đổi nguyện vọng 2017: Vào chức năng Thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

d3-huong-dan-doi-nguyen-vong-2017-thpt-quoc-gia-doi-nguyen-vong-xet-tuyen-dai-hoc-2017-online-doi-nguyen-vong-xet-tuyen-2017-doi-nguyen-vong-dai-hoc-20.jpg

Hướng dẫn đổi nguyện vọng 2017: Để in danh sách nguyện vọng đăng ký xét tuyển ban đầu, thí sinh có thể nhấn nút In danh sách.

Bước 3: Thay đổi nguyện vọng

Thí sinh có thể thực hiện thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển bao gồm các thao tác: sắp xếp lại thứ tự nguyện vọng, sửa nguyện vọng, xóa nguyện vọng và thêm mới nguyện vọng.

Bước 3.1: Thay đổi thứ tự nguyện vọng

Để thay đổi thứ tự nguyện vọng, thí sinh nhập thứ tự nguyện vọng vào ô thứ tự nguyện vọng (ví dụ như hình bên dưới thí sinh muốn thay đổi thứ tự nguyện vọng 3 thành nguyện vọng 1, nguyện vọng 1 thành nguyện vọng 3):

d5-huong-dan-doi-nguyen-vong-2017-thpt-quoc-gia-doi-nguyen-vong-xet-tuyen-dai-hoc-2017-online-doi-nguyen-vong-xet-tuyen-2017-doi-nguyen-vong-dai-hoc-20.jpg

Hướng dẫn đổi nguyện vọng 2017: Để thay đổi thứ tự nguyện vọng, thí sinh nhập thứ tự nguyện vọng vào ô thứ tự nguyện vọng (ví dụ như trong hình thí sinh muốn thay đổi thứ tự nguyện vọng 3 thành nguyện vọng 1, nguyện vọng 1 thành nguyện vọng 3).

Sau khi nhập số thứ tự mới, thí sinh nhấn nút Xếp theo thứ tự NV để sắp xếp theo thứ tự nguyện vọng tăng dần từ nguyện vọng thứ 1 đến thứ tự nguyện vọng cuối cùng.

d6-huong-dan-doi-nguyen-vong-2017-thpt-quoc-gia-doi-nguyen-vong-xet-tuyen-dai-hoc-2017-online-doi-nguyen-vong-xet-tuyen-2017-doi-nguyen-vong-dai-hoc-20.jpg

Hướng dẫn đổi nguyện vọng 2017: Sau khi nhập số thứ tự mới, thí sinh nhấn nút Xếp theo thứ tự NV để sắp xếp theo thứ tự nguyện vọng tăng dần từ nguyện vọng thứ 1 đến thứ tự nguyện vọng cuối cùng.

Bước 3.2: Xóa nguyện vọng

Để xóa một nguyện vọng, thí sinh nhấn chuột vào biểu tượng thùng rác màu đỏ của nguyện vọng đó.

d8-huong-dan-doi-nguyen-vong-2017-thpt-quoc-gia-doi-nguyen-vong-xet-tuyen-dai-hoc-2017-online-doi-nguyen-vong-xet-tuyen-2017-doi-nguyen-vong-dai-hoc-20.jpg

Hướng dẫn đổi nguyện vọng 2017: Để xóa một nguyện vọng, thí sinh nhấn chuột vào biểu tượng thùng rác màu đỏ của nguyện vọng đó.

Trên màn hình hiển thị cửa sổ pop-up xác nhận xóa, thí sinh nhấn nút OK để xóa nguyện vọng này ra khỏi danh sách nguyện vọng đăng ký xét tuyển hiện có.

d9-huong-dan-doi-nguyen-vong-2017-thpt-quoc-gia-doi-nguyen-vong-xet-tuyen-dai-hoc-2017-online-doi-nguyen-vong-xet-tuyen-2017-doi-nguyen-vong-dai-hoc-20.jpg

Hướng dẫn đổi nguyện vọng 2017: Trên màn hình hiển thị cửa sổ pop-up xác nhận xóa, thí sinh nhấn nút OK để xóa nguyện vọng này ra khỏi danh sách nguyện vọng đăng ký xét tuyển hiện có.

Bước 3.3: Thêm mới nguyện vọng

Nút thêm nguyện vọng chỉ hiển thị khi tổng số nguyện vọng hiện có nhỏ hơn tổng số nguyện vọng thí sinh đã đăng ký ban đầu khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi (do xoá nguyện vọng theo bước trên).

Để thêm mới 1 nguyện vọng, thí sinh nhấn nút Thêm nguyện vọng trên màn hình, sau đó nhập thông tin nguyện vọng mới.

d10-huong-dan-doi-nguyen-vong-2017-thpt-quoc-gia-doi-nguyen-vong-xet-tuyen-dai-hoc-2017-online-doi-nguyen-vong-xet-tuyen-2017-doi-nguyen-vong-dai-hoc-20.jpg

Hướng dẫn đổi nguyện vọng 2017: Để thêm mới 1 nguyện vọng, thí sinh nhấn nút Thêm nguyện vọng trên màn hình.

d11-huong-dan-doi-nguyen-vong-2017-thpt-quoc-gia-doi-nguyen-vong-xet-tuyen-dai-hoc-2017-online-doi-nguyen-vong-xet-tuyen-2017-doi-nguyen-vong-dai-hoc-20.jpg

Hướng dẫn đổi nguyện vọng 2017: Nhập thông tin nguyện vọng mới như trong hình minh hoạ.

Bước 3.4: Sửa nguyện vọng

Để chỉnh sửa 1 nguyện vọng trong danh sách nguyện vọng đã đăng ký, thí sinh nhấn biểu tượng hình bút chì của nguyện vọng đó.

d12-huong-dan-doi-nguyen-vong-2017-thpt-quoc-gia-doi-nguyen-vong-xet-tuyen-dai-hoc-2017-online-doi-nguyen-vong-xet-tuyen-2017-doi-nguyen-vong-dai-hoc-20.jpg

Hướng dẫn đổi nguyện vọng 2017: Để chỉnh sửa 1 nguyện vọng trong danh sách nguyện vọng đã đăng ký, thí sinh nhấn biểu tượng hình bút chì của nguyện vọng đó.

Trên màn hình sửa nguyện vọng, thí sinh chọn trường, chọn ngành, chọn tổ hợp môn nếu muốn chỉnh sửa và nhấn nút Chọn.

d15-huong-dan-doi-nguyen-vong-2017-thpt-quoc-gia-doi-nguyen-vong-xet-tuyen-dai-hoc-2017-online-doi-nguyen-vong-xet-tuyen-2017-doi-nguyen-vong-dai-hoc-20.jpg

Hướng dẫn đổi nguyện vọng 2017: Trên màn hình sửa nguyện vọng, thí sinh chọn trường, chọn ngành, chọn tổ hợp môn nếu muốn chỉnh sửa và nhấn nút Chọn.

Bước 4: Lưu thông tin

Sau khi đã điều chỉnh thông tin nguyện vọng, thí sinh nhấn nút Lưu thông tin.

d16-huong-dan-doi-nguyen-vong-2017-thpt-quoc-gia-doi-nguyen-vong-xet-tuyen-dai-hoc-2017-online-doi-nguyen-vong-xet-tuyen-2017-doi-nguyen-vong-dai-hoc-20.jpg

Hướng dẫn đổi nguyện vọng 2017: Sau khi đã điều chỉnh thông tin nguyện vọng, thí sinh nhấn nút Lưu thông tin.

Bước 5: Xác nhận đăng ký

Sau khi điều chỉnh xong nguyện vọng, thí sinh sử dụng số điện thoại đã điền trong phiếu đăng ký để gửi tin nhắn xac nhận đăng ký. Với số điện thoại thuộc mạng Viettel, thí sinh soạn tin nhắn theo cú pháp TSO gửi 8062; còn với số điện thoại thuộc các mạng khác (MobiFone, VinaPhone,…), thí sinh soạn tin nhắn theo cú pháp TSO gửi 6058.

Sau khi soạn tin theo đúng cú pháp, hệ thống sẽ trả về một tin nhắn có chứa mã xác thực, thí sinh nhập mã xác thực vào ô và nhấn nút Xác nhận đăng ký.

d18-huong-dan-doi-nguyen-vong-2017-thpt-quoc-gia-doi-nguyen-vong-xet-tuyen-dai-hoc-2017-online-doi-nguyen-vong-xet-tuyen-2017-doi-nguyen-vong-dai-hoc-20.jpg

Hướng dẫn đổi nguyện vọng 2017: Sau khi soạn tin theo đúng cú pháp từ số điện thoại đã điền trong phiếu đăng ký, hệ thống sẽ trả về một tin nhắn có chứa mã xác thực để thí sinh xác nhận thay đổi nguyện vọng.

d19-huong-dan-doi-nguyen-vong-2017-thpt-quoc-gia-doi-nguyen-vong-xet-tuyen-dai-hoc-2017-online-doi-nguyen-vong-xet-tuyen-2017-doi-nguyen-vong-dai-hoc-20.jpg

Hướng dẫn đổi nguyện vọng 2017: Thí sinh nhập mã xác thực vào ô và nhấn nút Xác nhận đăng ký.

d20-huong-dan-doi-nguyen-vong-2017-thpt-quoc-gia-doi-nguyen-vong-xet-tuyen-dai-hoc-2017-online-doi-nguyen-vong-xet-tuyen-2017-doi-nguyen-vong-dai-hoc-20.jpg

Hướng dẫn đổi nguyện vọng 2017: Thí sinh nhấn nút OK trên màn hình để xác nhận điều chỉnh nguyện vọng.

Bước 6: Hoàn tất thay đổi

Màn hình sẽ hiển thị thông báo sửa nguyện vọng thành công, thí sinh tiếp tục nhấn nút OK.

d21-huong-dan-doi-nguyen-vong-2017-thpt-quoc-gia-doi-nguyen-vong-xet-tuyen-dai-hoc-2017-online-doi-nguyen-vong-xet-tuyen-2017-doi-nguyen-vong-dai-hoc-20.jpg

Hướng dẫn đổi nguyện vọng 2017: Màn hình sẽ hiển thị thông báo sửa nguyện vọng thành công, thí sinh tiếp tục nhấn nút OK.

Sau khi nhấn OK, hệ thống quay về màn hình thông tin nguyện vọng đã cập nhật của thí sinh, thí sinh có thể thực hiện in danh sách nguyện vọng sau khi điều chỉnh.

d22-huong-dan-doi-nguyen-vong-2017-thpt-quoc-gia-doi-nguyen-vong-xet-tuyen-dai-hoc-2017-online-doi-nguyen-vong-xet-tuyen-2017-doi-nguyen-vong-dai-hoc-20(1).jpg

Hướng dẫn đổi nguyện vọng 2017: Hệ thống quay về màn hình thông tin nguyện vọng đã cập nhật của thí sinh, thí sinh có thể thực hiện in danh sách nguyện vọng sau khi điều chỉnh.

Anh Hào (Tổng hợp)

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Hướng dẫn tra mã trường, mã ngành Đại học trên mạng cho kỳ thi THPT
ICTnews - Hãy tìm hiểu kỹ thông tin về các trường Đại học trước khi điền nguyện vọng vào phiếu đăng ký dự thi, đặc biệt các thí sinh có thể tra...
Hỏi đáp về thay đổi nguyện vọng xét tuyển Đại học 2017 với Bộ GD&ĐT
ICTnews - Về nguyện vọng đăng ký xét tuyển Đại học và cách thực hiện điều chỉnh nguyện vọng, thí sinh và người nhà thí sinh có thể đọc một số...
Hướng dẫn khắc phục sự cố khi đổi nguyện vọng xét tuyển Đại học online
ICTnews - Không những tập đổi nguyện vọng xét tuyển Đại học trước thời điểm chính thức ngày 15/7, thí sinh cũng cần đảm bảo không gặp phải sự...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Hướng dẫn đổi nguyện vọng xét tuyển Đại học online qua video lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang