The Kiev Major 2017

Cập nhập tin tức The Kiev Major 2017

Dota 2: OG đã viết nên lịch sử vào đúng ngày ngày cách đây ba năm

(GameSao.vn) – Hồi tưởng lại The Kiev Major, kỳ Valve Major cuối cùng của Dota 2 chuyên nghiệp trước khi chuyển sang kỷ nguyên DPC.

Đang cập nhật dữ liệu !