The Konami Code

Cập nhập tin tức The Konami Code

Bạn có biết đoạn code nổi tiếng nhất trong lịch sử ngành game ?

(GameSao.vn) - Contra Ba Mươi Mạng, chúng ta chắc là quen với “thuật ngữ” này hơn là Mật Mã Konami – The Komani Code.

Đang cập nhật dữ liệu !