thể lực

Cập nhập tin tức thể lực

FIFA Online 3: Yếu tố nào quan trọng nhất trong New Engine?

Roster Update 2015 đang đến khá gần. Điều mà rất nhiều người chơi FIFA Online 3 quan tâm là vấn đề lựa chọn cầu thủ cũng như lối chơi nào sẽ phù hợp trong Engine mới. Đặc biệt thể lực luôn là yếu tố quan trọng, cả trong Engine hiện tại lẫn New Engine sắp tới.

Đang cập nhật dữ liệu !