The Mummy

Cập nhập tin tức The Mummy

The Mummy - Khi xác ướp không còn dọa được con người ta

Được chọn mở màn cho “Vũ trụ đen tối” Dark Universe, thế nhưng “The Mummy” dừng lại ở một phim kinh dị giải trí cỡ trung.

Đang cập nhật dữ liệu !