The World Ends With You: Solo Remix

Cập nhập tin tức The World Ends With You: Solo Remix

The World Ends With You - Game gây nghiện người chơi theo thời gian

The World Ends With You: Solo Remix đưa bạn điều khiển nhân vật chính Neku cùng những đồng đội mình tham gia các trận chiến theo hơi hướm màn hình ngang cổ điển.

Đang cập nhật dữ liệu !