thiên hạ đệ nhất cung

Cập nhập tin tức thiên hạ đệ nhất cung

Chim Sẻ Đi Nắng giành ngôi quán quân giải đấu solo cung R

Thể loại cung R Shang trong giải đấu Việt Nam đệ nhất cung R bộ môn Đế Chế đã diễn ra thành công tốt đẹp với ngôi vương xứng đáng dành cho hảo thủ Chim Sẻ Đi Nắng.

Đang cập nhật dữ liệu !