thiết bị đeo tay

Cập nhập tin tức thiết bị đeo tay

Thiết bị đeo tay có thể đem lại cảm giác đau đớn trong siêu vũ trụ số Metaverse

 Một công ty khởi nghiệp tại Nhật Bản trên H2L Techoologies đang phát triển một thiết bị đeo tay có thể đem lại cảm giác đau đớn trong siêu vũ trụ số Metaverse

Đang cập nhật dữ liệu !