thiết bị làm ra lửa

Cập nhập tin tức thiết bị làm ra lửa

(Clip) Bạn có thể tung chưởng như trong phim nếu có thiết bị này

Hẳn ai trong chúng cũng từng mơ ước mình có thể phóng chưởng ầm ầm được như trong phim hay game đúng không?

Đang cập nhật dữ liệu !