thiết bị VR

Cập nhập tin tức thiết bị VR

Instagram, WhatsApp chuẩn bị đổi tên: một bước củng cố quyền kiểm soát của Facebook

Theo tuyên bố chính thức của Facebook, động thái đổi tên các ứng dụng này là nhằm cho thấy rõ họ là một phần của mạng xã hội khổng lồ này.

Đang cập nhật dữ liệu !